Gespreksvoering tijdens Motorkapoverleg

In een oogopslag

Een motorkapoverleg is anders dan een gewoon overleg, vraagt om een strakke aanpak en om het instant houden van de bestaande verantwoordelijkheden van de verschillende overlegpartners.

  • Max aantal deelnemers: 10 tot 12 personen

Gegevens

Algemeen

In een intensieve training (met acteur) leren bevelvoerders en Officieren van Dienst (OvD) hoe zij het overleg tijdens een motorkapsituatie kunnen aansturen en daarover controle kunnen houden.

De aanpak van een incident vraagt om snel handelen. Een motorkapoverleg is anders dan een gewoon overleg, vraagt om een strakke aanpak en om het instant houden van de bestaande verantwoordelijkheden van de verschillende overlegpartners. Snel en doeltreffend overleg over de afstemming met andere hulpdiensten van het grootste belang. Te lang discussiëren (als het niet nodig is) werkt vertragend op het hulpverleningsproces.

Centraal in dit geheel staat het BOB-besluit-vormingsproces en de OvD die dat proces snel en doeltreffend leidt.

Tijdens de training leren de deelnemers hoe zij een korte bijeenkomst kunnen leiden, sturing kunnen geven aan het overleg en het BOB-besluitvormingsproces kunnen bekorten. Ook wordt in de training het aanbrengen en vasthouden van een strakke vergaderdiscipline behandeld. De deelnemers wordt geleerd hoe zij kunnen voorkomen dat taken en verantwoordelijkheden ongewenst afgehouden of afgeschoven worden.

Het geheel zorgt voor een versterking van de positie van de OvD in het motorkapoverleg en verbetering van de overleg- en besluitvormingsstructuur.

Omdat ook bevelvoerders bij afwezigheid van de OvD aan motorkapoverleg doen, is deze training in beginsel ook voor hen een prima vorm om hun vergadervaardigheden te optimaliseren.