Elementaire loopoefeningen

In een oogopslag

De manschappen beoefenen in tweetallen onder begeleiding van een instructeur de elementaire vaardigheden van het gebruik van adembeschermende middelen en de daarbij behorende looptechnieken.

  • Max aantal deelnemers: Werken in tweetallen, geen maximum aantal

Gegevens

Algemeen

De manschappen beoefenen in tweetallen onder begeleiding van een instructeur de elementaire vaardigheden van het gebruik van adembeschermende middelen en de daarbij behorende looptechnieken.