Benoeming directeur BON-Holding

Het bestuur van de Stichting Brandweeropleidingen Noord heeft besloten om de  aanstelling van de heer P. (Piet) Bouman per 1 januari 2017 te continueren voor een periode van 3 jaar.