BON-Holding bevordert leercultuur en duurzame inzetbaarheid van medewerkers

BON-Holding is een opleidings- en trainingsinstituut waarbij zowel voor onze medewerkers als onze cliënten grote veiligheidsrisico's kunnen ontstaan als er onzorgvuldig wordt gewerkt.

BON-Holding wil - ook op dit gebied - leren leren.
Wij werken actief aan het verbeteren van de arbeidshygiëne en lichten onze werkprocessen regelmatig door. Onder leren-leren valt zeker ook het herkennen van risico's.

Om aan bovenstaande goed invulling te geven is VOS Advies uit Hollandscheveld gevraagd om ons hierbij te ondersteunen.

Voor dit project is subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Het agentschap SZW heeft de aanvraag positief beoordeeld.

esf-logo-uitgebreid.jpg