Bijscholing Didactiek

Opleidingsdata en inschrijven

In een oogopslag

Deze bijscholing is georganiseerd om de pedagogische en de didactische vaardigheden bij te scholen voor de instructeurs vakbekwaam worden en/of vakbekwaam blijven.

  • Totale studiebelasting 8 uur
  • Max aantal deelnemers: 10 deelnemers. Bij te weinig deelnemers bestaat de mogelijkheid dat de bijscholing verplaatst zal worden.

Gegevens

Algemeen

Voor wie?

Dit bijscholingsonderdeel is voor instructeurs vakbekwaam worden en/of vakbekwaam blijven.

Algemeen:

Er worden verschillende bijscholingsmomenten georganiseerd om de pedagogische en de didactische vaardigheden van de instructeurs bij te scholen. In 2015 start BON met de bijscholing didactische werkvormen en de diverse leerstijlen staan centraal. Voor 1 mei 2017 dient elke instructeur deze bijscholing van 2 dagdelen doorlopen te hebben.

Het doel van dit bijscholingsonderdeel ligt vooral bij het verhogen en bijhouden van de didactische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van de instructeurs.

Vergoeding:

Instructeurs die een overeenkomst hebben met BON-Holding krijgen de bijscholingsuren vergoed conform voorbereidingstarief. Daarnaast worden de km-kosten vergoed.