Missie en Visie BON-Holding BV

Missie

BON-Holding verzorgt kwalitatieve brandweeropleidingen en -trainingen tot officiersniveau in Noord-Nederland. Bon-Holding stelt haar diensten en expertise tevens beschikbaar aan andere Veiligheidsregio's, het IFV en Brandweer Nederland.

BON-Holding onderscheidt zich door professionaliteit, flexibiliteit, klantgerichtheid. De medewerkers van BON-Holding hebben nadrukkelijke aandacht is voor de belangen van cursisten en deelnemers en de wensen van de opdrachtgever.

Visie

In 2017 is BON-Holding hét opleidings- en trainingsinstituut voor (vak)bekwaamheid binnen de brandweer van Noord-Nederland.