Bon Holding, Vakbekwaamheid bij de Brandweer

Bon Holding

Wilt u de film in z'n geheel zien ? Klik dan hier

BON bestaat 50 jaar

1966 - 2016 BON-Holding - 50 jaar Brandweeronderwijs en -trainingen 17 november 2016 bestaat bon 50 jaar. Dit heugelijke feit vieren we op 11 november 2016 vanaf 14.00 uur. Het feest vindt plaats in MartiniPlaza in Groningen. Programma: inloop vanaf 13.30 uur 14.00 - 16.00 uur Congres/lezing 16.00 - 19.00 uur Ont-moeten, informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Wilt u onze gast zijn? We hebben ons uiterste best gedaan om iedereen die bij onze organisatie betrokken is (geweest) een uitnodiging te sturen. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar u wilt wel graag op 11 november onze gast zijn, meld u dan aan op het e-mailadres 50jaarbon@bon-holding.nl Lees verder …

6 oktober 2016

BON-Holding bevordert leercultuur en duurzame inzetbaarheid van medewerkers

BON-Holding is een opleidings- en trainingsinstituut waarbij zowel voor onze medewerkers als onze cliënten grote veiligheidsrisico's kunnen ontstaan als er onzorgvuldig wordt gewerkt. BON-Holding wil - ook op dit gebied - leren leren. Wij werken actief aan het verbeteren van de arbeidshygiëne en lichten onze werkprocessen regelmatig door. Onder leren-leren valt zeker ook het herkennen van risico's. Om aan bovenstaande goed invulling te geven is VOS Advies uit Hollandscheveld gevraagd om ons hierbij te ondersteunen. Voor dit project is subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Het agentschap SZW heeft de aanvraag positief beoordeeld. Lees verder …

3 oktober 2016

B-info dag BON-Holding 1 juli 2016

B-info ? B-info is een verbastering van de woorden "binding" en "informatie". Op 1 juli organiseerde BON-Holding een dag met deze beide thema's voor al haar instructeurs. De opkomst had wat beter gekund, maar het enthousiasme en de drive van de mensen die er wel waren hebben er voor gezorgd dat we terug kunnen kijken op een zeer geslaagde dag met voldoende ruimte voor allebei de thema's. Hoe zag de dag er uit ? Er waren drie thema-bijeenkomsten: Introductie ELO Bij dit onderdeel werd uitgelegd hoe de ELO er uit ziet, wat je er mee kunt, en wat door de komst van de ELO verandert voor jou als instructeur. Er werden vragen gesteld en er kwam een levendige discussie op gang over de toegevoegde waarde van dit instrument. De instructeurs van BON zullen een gedegen bijscholing krijgen over het lesgeven met behulp van de ELO. Deze bijscholingen beginnen in september, en zullen voor aanvang van iedere cursus aan de onderwijsteams worden gegeven. Vanaf september zal BON alleen nog Manschap A aanbieden in de ELO. In deze bijscholing zal ook Blended Learning aan de orde komen ( samenstel van leermethoden). Met de ELO zal een nieuwe vorm van onderwijs worden aangeboden, ten eerste digitaal, er wordt meer verwacht van de cursist, en de instructeur zal meer met coaching bezig zijn, dan met lesgeven. Er zal meer aandacht worden besteed aan de praktijk. Arbeidshygiëne Hot item op dit moment binnen Brandweer Nederland, en dus ook in Noord Nederland. De maatregelen die BON-Holding inmiddels heeft doorgevoerd op haar oefenlocaties zijn toegelicht. De algemene conclusie was: je kunt hier heel erg ver in gaan, maar hou het praktisch en schiet niet door naar onwerkbare situaties. Wat al ingevoerd is: Er liggen voor iedereen die het wil handschoenen en mondkapjes klaar, gebruik is een eigen verantwoordelijkheid. Geen vieze uitruk kleding meer in de omkleedruimte. Voor de lunch je zelf verzorgen, en waar nodig schone kleding. Verder zullen we op het oefencentrum objecten verplaatsen, zodat je niet in de rook hoeft te staan. BON heeft regelmatig overleg met de drie VR’s over arbeidshygiëne, waar mogelijk zullen we aanpassingen doen. Maar schoon werken begint bij jezelf. Intervisie Aan de instructeurs is gevraagd wat ze graag anders zouden willen zien of wat ze missen in de samenwerking met BON-Holding. De uitkomsten worden opgepakt binnen de organisatie. Teambuilding Tussen de serieuze blokken door was er steeds ruimte voor fysieke inspanning. Het outdoor bedrijf "De Jongens" had een drietal stands uitgezet waar de instructeurs d.m.v. een opdracht aan de slag moesten met samenwerking. Voor een impressie van de sfeer, zie de bijlage. Lees verder …

7 juli 2016